Infokaitseteenuse protsess koosneb Teie jaoks plommitud kogumisanumatest, turvalisest transpordikorraldusest ja täielikku konfidentsiaalsust tagavast hävitusprotsessist. Säilitamist mittevajavad dokumendid, mis on kasutusest kõrvaldatud, säilitustähtaja ületanud arhivaalid, isikuandmeid sisaldavad dokumendid ja ankeedid, dokumentide ja lepingute mustandid, koopiad, aegunud firmasümboolikaga dokumendid, vananenud turundusmaterjalid, vormirõivad. 

Toome Teile
kogumiskasti

240 L plastik

140 L plastik

100 L puit

50 L puit

Valite
tühjendamise aja

Veospetsialist käib

1 kord nädalas

2 korda kuus

1 kord kuus

Ebaregulaarne
teenus

(juhul kui kogumiskast ei saa täis 1 kuu jooksul, helistate ja tühjendame Teile sobival ajal)

Ühekordne teenus

(kui dokumendid, andmekandjad on juba eelnevalt kokku kogutud ja Te vajate vaid turvalist äravedu)

G4S veospetsialist
viib kastid ära

Eelised:

Saadetis liigub turvaliselt

Saadetis liigub kiiresti

Saadetis liigub ukselt-uksele

Saadetise üleandmine - kättetoimetamine fikseeritakse aktiga

Purustatakse ja
utiliseeritakse

Sellest tehakse:

• uut paberit

• pabermultsi

• tselluvatti

• jm

 
VAATA TUTVUSTAVAID ARTIKLEID JA VIDEOID