Kogume kokku, hävitame ja utiliseerime peale paberdokumentide kõik muu kontori tehnika ja elektroonilised andmekandjad büroo- ja kaubandusaladel, millega võib kaasneda hilisem turvarisk. Samuti hävitame vormirõivaid.

Toome Teile
kogumiskasti

240 L plastik

140 L plastik

100 L puit

50 L puit

Valite
tühjendamise aja

Veospetsialist käib

1 kord nädalas

2 korda kuus

1 kord kuus

Ebaregulaarne
teenus

(juhul kui kogumiskast ei saa täis 1 kuu jooksul, helistate ja tühjendame Teile sobival ajal)

Ühekordne teenus

(kui dokumendid, andmekandjad on juba eelnevalt kokku kogutud ja Te vajate vaid turvalist äravedu)

Veospetsialist
viib kastid ära

Eelised:

Saadetis liigub turvaliselt

Saadetis liigub kiiresti

Saadetis liigub ukselt-uksele

Saadetise üleandmine - kättetoimetamine fikseeritakse aktiga

Purustatakse ja
utiliseeritakse

Sellest tehakse:

• uut paberit

• pabermultsi

• tselluvatti

• jm

Teie andmed on meiega kaitstud. Loe Andmete turvalisuse kohta siit. Loe isikuandmete töötlemise põhimõtted siit.