REGULAARNE DOKUMENTIDE HÄVITUS

Regulaarset koguja vahetust teostatakse kliendi poolt valitud graafiku alusel, intervallidena 7, 14 ja 28 kalendripäeva.Koguja vahetuse hind kehtib ühe koguja vahetuse kohta.

Koguja suurus Koguja vahetuse intervall päevades Ühe koguja vahetuse hind (EUR), hindadele lisandub käibemaks 20%
7
14
28
14,99
16,99
18,99 
7
14
28
16,99
18,99
20,99
7
14
28
22,99
24,99
26,99

Hinnad sisaldavad koguja vahetust, transporti tehasesse, andmekandjate hävitamist purustamise teel, koguja kuutasu ja purustatud materjali taaskasutusse suunamist.

 • Koguja vahetuse hind koos transpordiga kehtib Tallinnas ja Tartus, 15. km piires Tallinnast ja Tartust ning regulaarse sõidu korral.
 • Kui koguja vahetusele lisandub lisakogus hävitamisele minevaid andmekandjaid, rakendub lisaks hävitamise hinnale ka transpordi ja laadimise tasu (vt TRANSPORT JA LAADIMISTÖÖ)
 • 240-liitriseid kogujaid ei rendi me liftita hoonesse välja kõrgemale kui 1.korrus. 
 • Hinnale lisandub korrusetasu (vt TRANSPORT JA LAADIMISTÖÖ) 
 • Hinnakiri kehtib alates 17.05.2023
EBAREGULAARNE DOKUMENTIDE HÄVITUS

Ebaregulaarset koguja vahetust teostatakse vastavalt vajadusele kliendi tellimuse alusel. Koguja vahetuse hind kehtib ühe koguja vahetuse kohta. Lisandub koguja kuutasu, mis lepitakse kliendiga kokku personaalselt.

Koguja suurus Ühe koguja kuutasu (EUR) Ühe koguja vahetuse hind (EUR), hindadele lisandub käibemaks 20%
- 22,99 (ettemaksuna)
Kokkuleppel 16,99
Kokkuleppel 18,99
Kokkuleppel 24,99

Hinnad sisaldavad koguja vahetamist tellimisel, transporti tehasesse, andmekandjate hävitamist purustamise teel ja purustatud materjali taaskasutusse suunamist.

 • Koguja vahetuse hind koos transpordiga kehtib Tallinnas ja Tartus, 15. km piires Tallinnast ja Tartust ning regulaarse sõidu korral.
 • Hinnale lisandub korrusetasu (vt TRANSPORT JA LAADIMISTÖÖ)
 • Hinnakiri kehtib alates 17.05.2023
DOKUMENTIDE HÄVITUS ÜHEKORDSE TEENUSENA

Ühekordset teenust teostatakse vastavalt vajadusele kliendi tellimuse alusel. Ühekordse teenusena on võimalik tellida koguja, mille hind sõltub koguja kasutusaja pikkusest. Suurema koguse puhul lepime andmekandjate äraveo ja hävituse hinna kliendiga kokku personaalselt.

Hävitus koguja arvestusega (kogujad jäävad mingiks perioodiks kliendi juurde).

Koguja suurus Ühe koguja vahetuse hind (EUR) Ühe koguja kuutasu (EUR), hindadele lisandub käibemaks 20%
23,99 8
29,99 8

Koguja kuutasu 8 € + km, lisandub iga 30 kalendripäeva möödudes, mil klient kogujat kasutab.

Koguja kuutasu arvestus algab koguja kliendi juurde viimisega ning lõppeb koguja ära toomisega kliendi juurest. Koguja kuutasu arvestus ei katke kogujate tühjendamise tellimisel.

Koguja vahetuse hinnad sisaldavad, transporti tehasesse Tallinnas ja Tartus ja 15. kilomeetri piires Tallinnast ja Tartust, dokumentide hävitamist purustamise teel ning purustatud materjali taaskasutusse suunamist.

 • Regulaarse sõidu korral väljapool Tallinna ja Tartut lisandub hinnale transpordi tasu 26 € (va Eesti saared). Kliendi poolt tellitud vahetuse korral rakendame kilomeetri hinda, mis sõltub ära antava koguse suurusest.
 • Hinnale lisandub korrusetasu (vt TRANSPORT JA LAADIMISTÖÖ)

Hävitus kaalu või m3 arvestusega - hävitamisele kuuluvad dokumendid on kokku pakitud (arhiivikarbid, pakkekastid, kotid, kaubaalused).

Laadimistöö aja arvutamine:

 • kuni 30 minutit – 10 € + km
 • iga järgnev alustatud 30 minutit 10 € + km

Hävituse hinnad sisaldavad dokumentide hävitust purustamise teel ning purustatud materjali taaskasutusse suunamist.

Hinnale lisandub transporditasu vastavalt transpordi hinnakirjale.

Hinnakiri kehtib alates 17.05.2023

REGULAARNE VANAPABERI VASTUVÕTT

Vanapaber – ajakirjad, ajalehed, raamatud jms.

Regulaarset vanapaberi vastuvõttu teostatakse kliendi poolt valitud graafiku alusel, intervallidena 7, 14 ja 28 kalendripäeva. Koguja vahetuse hind kehtib ühe koguja vahetuse kohta.

Koguja suurus Koguja vahetuse intervall päevades Ühe koguja vahetuse hind (EUR), hindadele lisandub käibemaks 20%
7
14
28
9,99
12,99
13,99
7
14
28
10,99
13,99
16,99
7
14
28
11,99
14,99
19,99

Hind sisaldab koguja vahetust, transporti tehasesse, sorteerimist, koguja kuutasu ja vanapaberi taas-kasutusse suunamist.

 • Hinnale lisandub korrusetasu (vt TRANSPORT JA LAADIMISTÖÖ)
 • Koguja vahetuse hind koos transpordiga kehtib Tallinnas ja Tartus, 15. km piires Tallinnast ja Tartust ning regulaarse sõidu korral.
 • Hinnakiri kehtib alates 17.05.2023
EBAREGULAARNE VANAPABERI VASTUVÕTT

Ebaregulaarset vanapaberi koguja vahetust teostatakse vastavalt vajadusele kliendi tellimuse alusel. Koguja vahetuse hind kehtib ühe koguja vahetuse kohta. Lisandub koguja kuutasu, mis lepitakse kliendiga kokku personaalselt. 

Koguja suurus Koguja vahetuse intervall päevades Ühe koguja vahetuse hind (EUR), hindadele lisandub käibemaks 20% Ühe koguja kuutasu (EUR)
Vastavalt kliendi soovile 13,99 Kokkuleppel
Vastavalt kliendi soovile 15,99 Kokkuleppel
Vastavalt kliendi soovile 19,99 Kokkuleppel

 

Hinnad sisaldavad koguja vahetamist tellimisel, transporti tehasesse, andmekandjate hävitamist purustamise teel ja purustatud materjali taaskasutusse suunamist.

 • Koguja vahetuse hind koos transpordiga kehtib Tallinnas ja Tartus, 15. km piires Tallinnast ja Tartust ning regulaarse sõidu korral.
 • Hinnale lisandub korrusetasu (vt TRANSPORT JA LAADIMISTÖÖ)
 • Hinnakiri kehtib alates 17.05.2023
VANAPABERI VASTUVÕTT ÜHEKORDSE TEENUSENA

Vanapaberi äraveo ühekordsel tellimisel peab see olema Tellija poolt pakkidesse seotud või kastidesse/ kottidesse pakendatud. Vanapaberi hävituse hinda arvestatakse kaalu alusel (0,14 € / kg) ning tellija asukohast.

 • Hinnale lisandub korrusetasu (vt TRANSPORT JA LAADIMISTÖÖ)
 • Koguja vahetuse hind koos transpordiga kehtib Tallinnas ja Tartus, 15. km piires Tallinnast ja Tartust ning regulaarse sõidu korral.
 • Hinnakiri kehtib alates 17.05.2023
ANDMEKANDJATE HÄVITAMINE
Andmekandja liik Hävitamise hind (EUR), hindadele lisandub käibemaks 20%
Dokumentide hävitus  0,28 eur/kg
Pitsat, CD, DVD, filmilint, magnetkaart, röntgenipilt jms 10 EUR turvakott
Suurema koguse puhul: pitsat, CD, DVD, filmilint, magnetkaart, röntgenipilt, kontoritehnika jms 0.33 EUR/kg
Tahked kaubad: riided ettevõtte sümboolikaga, lipud jms 0.49 EUR/kg
Arvuti kõvaketas 2 EUR/kg

Hävitamise hinnad sisaldavad andmekandjate hävitamist purustamise teel ja jäätmekäitluskulusid.

Hinnale lisandub transpordi ja laadimise tasu vastavalt transpordi hinnakirjale.

Hinnale lisandub korrusetasu (vt TRANSPORT JA LAADIMISTÖÖ)

 • Hinnakiri kehtib alates 17.05.2023
TRANSPORT JA LAADIMISTÖÖ

Kilomeetrite arvestus algab kliendile lähimast lähtekohast (Tallinn või Tartu) ning lõppeb lähtekohta tagasi jõudmisel, ehk kilomeetreid arvestatakse edasi-tagasi sõidu eest

 

Teenus Hind Tallinnas ja Tartus ning 15. kilomeetri piires Tallinnast ja Tartust, hindadele lisandub käibemaks 20% Hind teistes Eesti piirkondades, hindadele lisandub käibemaks 20%
Korrusetasu  Kui äraviidavad andmekandjad peab mööda treppe alla tooma, lisandub tasu 6 EUR korruse kohta  Kui äraviidavad andmekandjad peab mööda treppe alla tooma, lisandub tasu 6 eurot korruse kohta 
Laadimistööd- 1 töötaja Iga alustatud 30 minutit 10 EUR Iga alustatud 30 minutit 10 EUR
Transport hävitusele kuni 100 kg  26 EUR 0.60 EUR/km
Transport hävitusele 100 - 1000 kg  52 EUR 0,60 EUR/km
Transport hävitusele üle 1000 kg  kokkuleppel  kokkuleppel 

Hinnakiri kehtib alates 17.05.2023

Regulaarne transport toimub graafiku järgselt iga 28 kalendripäeva järel.

Regulaarne sõit: teenus, mida pakume klientidele, kes asuvad väljapool Tallinna ja Tartut ja kes soovivad kasutada või kasutavad infokaitseteenust. Regulaarsel sõidul tühjendame regulaarsete ja ebaregulaarsete klientide kogujad või võtame kaasa ühekordse teenusena ära antavad dokumendid. Regulaarsed sõidud toimuvad iga 28 kalendripäeva järel.

 

 

ARUANDLUS

Teenusega seotud aruandluse väljastamine alates 20€+km, täpsem hind sõltub aruande mahust.

 
VAATA TUTVUSTAVAID ARTIKLEID JA VIDEOID